Itzuli

Symphony No. 5

Aho Kalevi | Yoshimatsu Takashi

Musika-bideoari buruzko informazioa:

Interpreteak:

Irudiak:

Iraupena:
46m 41s
Youtubeko izenburua:
Symphony No. 5 - Takashi Yoshimatsu 吉松 隆
Youtubeko deskribapena:
an interesting work to listen to mov. 2 ~ 14:41 mov. 3 ~ 21:43 mov. 4 ~ 35:08